مشتریان عزیز خواهشمندیم برای استفاده بهتر از خدمات ما، قوانین و مقررات را مطالعه بفرمایید.

این وب سایت منطبق با قانون تجارت و قانون حمایت از مصرف کننده میباشد.
تمام اطلاعات و محتوای این وب سایت زیر نظر مستقیم فروشگاه پیکو چوب میباشد.
این فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال سایت های هم نام و یا حتی سود جو نخواهد داشت.